Menu
Your Cart

Terms & Conditions

 • General
  We reserve the right to that product information and product images not always accurately reflect the true appearances. We disclaim any kind of damage that may occur to the vehicle, person, or in connection with the installation or use of our products, as well as the possible negative effect on vehicle safety, handling or warranty coverage.
 • Ordering
  All orders are made through the webshop. If the client is under 18, he/she must obtain parental permission before the purchase is carried out. Order performed in another person's name without his consent will be reported to the police.
 • Prices
  All prices are displayed in SEK (Swedish crowns). We reserve the right to adjust any price errors. If so, the client will be informed of this change, as well as the option to cancel the order.
 • Payment Options
  • Pay via Klarna Checkout (Visa/Mastercard, Direct Banking, Invoice & part payment). More information here: www.klarna.se.
  • Paypal
 • Delivery
  Normal delivery time is 2-4 working days from the day the order was created. If an article is not available in stock, you will be notified about this. We reserve the right to closing sale as well as the possible price errors that can occur if one of our suppliers have signed a Rate Code error or an incorrect price. The event that an item is out of stock, delivery time may be between 7 to 45 days. For longer delivery delays, you will always have the option to cancel the purchase. If so, contact customer service.
 • Shipping
  All deliveries are made our chosen shipper, usually DB Schenker. Shipping options are presented before the completion of the order and will be charged according to the freight forwarder's current price list. It is the buyer's responsibility to ensure that the address reported to us when ordering is correct. It is also the buyer's responsibility to ensure that the delivery be collected / received on the collection place before the last pickup date.
  Free shipping on orders over 3000 SEK incl. VAT.
  Find your closest Schenker-servicepoint
 • Transport
  If the goods are damaged or lost during transport, we as the supplier is responsible for payment. However, you must notify our customer service within 14 days. If the goods are damaged or lost during the return, the customer is responsible for payment.
 • Change of order
  You have up until the order is completed, the right to change your order at no cost other than the price differences. When changing the order, the price that is current at the time of the change applies. Note that the orders already shipped out from our system for obvious reasons can not be changed.
 • Cancellation
  Cancellation of orders is possible without charge until the time order is completed. With completion means that the item/s are packed and the invoice and shipping documents are created. Cancellation after the order is completed is not possible. You, the customer is obliged to receive the shipment. A cancellation is not valid until confirmation of this has been received from us.
 • Return Policy
  Som privatperson har Du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar Du oss så kan vi se om Du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppge de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. Vid återköp äldre än 2 månader reduceras varuvärdet med 20% för att täcka hantering av returen.
 • Reklamationer
  Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Skulle Du få en defekt eller fellevererad vara ska Du kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Kundtjänst tar emot Din felanmälan och sänder Dig en returblankett tillsammans med en förfrankerad returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av returblanketten ifylld, så får Du varan utbytt. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning.
  OBS! Innan Du returnerar defekt/fellevererad vara måste Du kontakta kundtjänst för att få reklamationen godkänd. Försändelser som anländer vårt lager utan godkänt returnummer kommer EJ att hanteras.
 • Returer
  Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.
 • Information
  Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
 • Tvist
  Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.
 • Force Majeure
  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
COOKIE WARNING!
We use cookies. We like cookies, cookies tastes good!
By continuing to browse our site, You are agree to cookies.
For more information on cookies, please click here, and to read our cookie policy, click here!